Web, Tablet, Mobil Kullanım
Boyutunu kendisiayarlayan(responsive)tasarımla istediğinizaygıtta kullanın. Alıştığınız kullanım kolaylığıdevametsin. Mobiltelefonlariçin hazırlananweb uygulaması ile dahahızlıve daha kolay öğrenme avantajı.
Kurumsal Kimlik
FOKUSTALK UEP, kurumsalkimliğinize uygun birşekilde giydirebilir,size özelbirgörüntü kazanmasınısağlayabilirsiniz.
Entegrasyon Gücü
Kullanıcıbilgilerinin saklandığıJoomla,Wordpressve özelyazılımsistemlereentegrasyonusayesindeFOKUSTALK UEP hertür kurumun ihtiyacınıkarşılıyor.
Sosyal Medya
Facebook, Linkedin,Google+ ve Twitterentegrasyonusayesindebirçoksosyalmedya platformundanFOKUSTALK UEP’e tek kimlikile giriş yapın.
Gelişmiş Rol Belirleme
 
Rolbelirleme ve yetkilendirme konusundaFOKUSTALK UEPfarkını yaşayın. Organizasyonyapınızıverimlibirşekilde sisteminizle bütünleştirin.
Tek Nokta Yönetimi
Farklıbölümleritekçatıaltında yöneterek zaman kaybınıminimuma indirin, hızlıve verimlisonuçlar alın.
Detaylı Takip
FOKUSTALK UEP’de yönetici, eğitmen, kullanıcıve içeriktakibiayrıntılı ve etkin birşekilde yapılır.Sistemin herparçasına yakın temaskurulur, en iyi raporlamayısize sunar.
Zengin Modül Desteği
FOKUSTALK UEPileihtiyacınızıkarşılayacakbirçokeğitim modülüne sahip olacaksınız.
Sertifika Programı
FOKUSTALK UEPile kurumlarınızda eğitimtalebivesertifika programı
etkinlikleriniderahatlıkla gerçekleştirebileceksiniz.
Youtube, Vimeo, Kaltura Video Desteği
Eğitimvideolarınıza sunucuda barındırmadan video platformlarından video ekleyebilme özelliği ile sunucu yükünüzü hafifletin.
E-Dersleri Ücretli Satış Hakkı
Eğitimiçin hazırlananderslerifiyatlandırabilirve kullanıcıların dersleriücretlierişime açabilirsiniz.
Web site Yönetimi
Herkesin erişimine açıkweb sayfalarıoluşturabilir, iç ve dış duyurular ile haberleriniziiletebilirsiniz.