Eğitim Yönetim Sisteminin Faydaları
 Merkezi bir eğitim ortamı sağlar
 Uluslararası e-öğrenme standartlarına uyar
 Eğitimlerin en verimli şekilde yapılmasını sağlar
 Karma eğitim modeline destek verir
 Eğitimleri teknolojiyle destekler
 Eğitimde ölçme ve değerlendirme sağlar
 Verilere dayalı kariyer planlaması sağlar
Masraflarını Azaltır
Kurumların sınıf içi eğitim masraflarının tümü ortadan kaldırır; daha az yol, konaklama ve eğitim Eğitim masrafına yol açar.
Masrafların tekrarlanmasına izin vermez. Her yıl tekrarlanan eğitim masrafları, Minimum maliyete düşer ve yapılan yatırıma karşılık ciddi bir karlılık sağlanır.
Eğitim süresini kısaltır; mesai süresini optimize eder.
Merkezi Bir Eğitim Ortamı Sağlar
 Kurumların eğitim organizasyonlarını tek merkezden yönetmelerini ve takip etmelerini sağlar.
 Her çalışan aynı şekilde ve aynı materyaller üzerinde eğitim görmesini; aynı tarz değerlendirmelere tabi olmasını dolayısıyla
eğitimin standardizasyonunu ve fırsat eşitliğini sağlar.  Her çalışanın aynı anda haberdar olabileceği şekilde yeni eğitimler eklemenin, mevcut eğitimleri güncellemenin en kolay yolunu sağlar.
 Çalışanların uygun olduğu zamanda ve bulunduğu yerden eğitimlere ulaşmasına imkân verir.
 Karma Eğitim Modeline Destek Verir.